shop by brand
shop by brand
Replacement lamp
ADA NA Lamp 20W
108-011
หลอดฟลูออเรสเซ็นท์ขนาด 20W สำหรับตู้พรรณไม้น้ำโดยเฉพาะ ให้ค่าอุณหภูมิ สีเท่ากับ 8,000 เคลวิน ตามเอกลักษณ์ของ ADA
ราคา 550 บาท
In stock
ADA NA Lamp 32W
108-014
หลอดฟลูออเรสเซ็นท์ขนาด 32W สำหรับตู้พรรณไม้น้ำโดยเฉพาะ ให้ค่าอุณหภูมิ สีเท่ากับ 8,000 เคลวิน ตามเอกลักษณ์ของ ADA
ราคา 750 บาท
In stock
ADA NA Lamp 36W Twin
108-060
หลอดฟลูออเรสเซ็นท์ขนาด 36 วัตต์ ชนิดตะเกียบ สำหรับใช้กับโคมไฟรุ่น Grand Solar I, Grand Solar II, Solar II
ราคา 1,350 บาท
In stock
ADA NA Lamp MH-150W
108-036
หลอด Metal Halide ขนาด 150 วัตต์ ให้แสงที่เป็นเอกสักษณ์ที่ 8,000 เคลวิน เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำและให้สีสันพรรณไม้น้ำที่สวยเป็นธรรมชาติ
ราคา 3,500 บาท
In stock
ADA NA Lamp MH-150W (Green)
108-0361
หลอด Metal Halide ขนาด 150 วัตต์ ชนิดพิเศษที่เพิ่มแสงในช่วงสีเขียวให้กับแสงที่เป็นเอกสักษณ 8,000 เคลวิน เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำและให้สีสันพรรณไม้น้ำที่สวยเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะ?
ราคา 3,500 บาท
In stock
ADA NAG-250W-GREEN
108-0641
หลอด Metal Halide ขนาด 250 วัตต์สำหรับพรรณไม้น้ำให้แสง 8,000 เคลวิน และเพิ่มแสงช่วงสีเขียวเป็นพิเศษ สำหรับโคมรุ่น Grand Solar 250
ราคา 6,150 บาท
In stock