shop by brand
shop by brand
ADA
NA Lamp 20W
In stock
ราคา 550 บาท
Add to cart
ADA NA Lamp 20W
Product Description
 
หลอดฟลูออเรสเซ็นท์ขนาด 20W สำหรับตู้พรรณไม้น้ำโดยเฉพาะ ให้ค่าอุณหภูมิ สีเท่ากับ 8,000 เคลวิน ตามเอกลักษณ์ของ ADA