shop by brand
shop by brand
Shop by brand - SALTY SHRIMP
เกลือสำหรับปรับสภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง ที่อยู่ในน้ำที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 เช่น กุ้ง Bee, Tiger, Bumble Bee เหมาะสำหรับใช้ร่วมกับน้ำ RO
ราคา 0 บาท
Out of stock
เกลือสำหรับปรับสภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง ที่อยู่ในน้ำที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 เช่น กุ้ง Bee, Tiger, Bumble Bee
ราคา 450 บาท
Out of stock
เกลือสำหรับปรับสภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง ที่อยู่ในน้ำที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 เช่น กุ้ง Bee, Tiger, Bumble Bee
ราคา 850 บาท
Out of stock
เกลือสำหรับปรับสภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้ง ที่อยู่ในน้ำที่มีค่า pH น้อยกว่า 7 เช่น กุ้ง Bee, Tiger, Bumble Bee
ราคา 1,850 บาท
Out of stock
เกลือสำหรับปรับสภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งสุราเวสี ที่ต้องการ pH 8.5 มีส่วนประกอบของแร่ธาตุหลักและธาตุรองอย่างครบถ้วน ทำให้กุ้งอาศัยอยู่ได้อย่างแข็งแรง
ราคา 500 บาท
Out of stock
เกลือสำหรับปรับสภาพน้ำเพื่อการเพาะเลี้ยงกุ้งสุราเวสี ที่ต้องการ pH 8.5 มีส่วนประกอบของแร่ธาตุหลักและธาตุรองอย่างครบถ้วน ทำให้กุ้งอาศัยอยู่ได้อย่างแข็งแรง
ราคา 900 บาท
Out of stock
เกลือสำหรับกุ้งสุราเวสีที่ละลายง่ายที่สุดของเรา สามารถปรับค่า pH ให้คงที่อยู่ที่ประมาณ 7.5 มีส่วนผสมของแร่ธาตุหลักและธาตุรองที่จำเป็นสำหรับกุ้งเลี้ยงกุ้งสุราเวสี
ราคา 500 บาท
Out of stock
เกลือสำหรับกุ้งสุราเวสีที่ละลายง่ายที่สุดของเรา สามารถปรับค่า pH ให้คงที่อยู่ที่ประมาณ 7.5 มีส่วนผสมของแร่ธาตุหลักและธาตุรองที่จำเป็นสำหรับกุ้งเลี้ยงกุ้งสุราเวสี
ราคา 900 บาท
Out of stock