shop by brand
shop by brand
SALTY SHRIMP
Sulawesi Mineral 8.5
น้ำหนัก 100 กรัม
out of stock
ราคา 500 บาท
Add to cart
SALTY SHRIMP Sulawesi Mineral 8.5
Product Description
 
Sulawesi Mineral 8.5 พัฒนาและผลิตขึ้นจากการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากทะเลกลุ่มสาบ Malili บนเกาะสุราเวสีประเทศอินโดนีเซีย เกลือนี้ผลิตขึ้นสำหรับใช้กับน้ำ RO, น้ำฝน หรือ น้ำที่ผ่านการดึงเกลือออก และต้องการวิธีการเพิ่มเติมเพื่อให้เกลือสามารถละลายได้ทั้งหมด น้ำที่ผ่านการผสมกับเกลือ Sulawesi Mineral 8.5 จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงมากกับน้ำจากทะเลสาบ Towuti ที่มีค่า pH ที่ 8.5 ซึ่งสามารถลดเชื้อโรคในน้ำลงได้อย่างมาก

Sulawesi Mineral 8.5 มีส่วนประกอบของแร่ธาตุหลักและธาตุรองอย่างครบถ้วน ทำให้กุ้งที่สวยงามจากแหล่งทะเลสาบนี้สามารถอาศัยอยู่ได้อย่างแข็งแรง มีสีสันสดตามธรรมชาติ แร่ธาตุในเกลือยังช่วยให้แบคทีเรียที่มีประโยชน์ในวัสดุกรองสามารถเพิ่มจำนวนขึ้น และ ช่วยเพิ่มค่าความกระด่างของน้ำทั้ง carbonate hardness (KH) และ ˚dH ในอัตราส่วน KH/˚dH = 0.78/1.0

หมายเหตุ
หลังจากในครั้งแรกที่ได้เดินทางไปสำรวจแหล่งกำเนิดกุ้งสุราเวสีในปี 2008 เรายังคงพบว่ากุ้งจากทะเลสาบ Towuli บนเกาะสุราเวสี (เช่น Caridina woltereckae และ Caridina striata) เป็นกุ้งที่เพาะได้ยากมากในตู้ เราจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปอีกครั้งในปี 2011 เพื่อศึกษาให้ละเอียดยิ่งขึ้นถึงแหล่งอาศัยของกุ้งเหล่านี้รวมถึงนำตัวอย่างน้ำจากทะเลสาบนี้กลับมาวิเคราะห์ที่ประเทศเยอรมัน ผลจากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของค่าทางเคมีอย่างชัดเจนจากค่าที่เคยรู้มาก่อนหน้านี้ ทำให้เราต้องเริ่มทำงานกันใหม่อีกครั้งและ Surawesi Mineral 8.5 ก็คือผลที่ได้จากความพยายามครั้งนี้

กุ้งที่สามารถปรับตัวได้ง่ายกว่าอย่าง Caridina dennerii หรือกุ้งคาร์ดินัล สามารถเลี้ยงและเพาะพันธุ์อย่างได้ผลดีในน้ำที่ผสมเกลือทั้ง Surawesi Mineral 7.5 และ Surawesi Mineral 8.5 ส่วนกุ้งที่มีความสามารถในการปรับตัวที่น้อยกว่าเราหวังว่าจะสามารถประสบความสำเร็จในการเพาะพันธุ์ในระยะยาวได้ในน้ำที่ใช้ Surawesi Mineral 8.5 ซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีใกล้เคียงมากกับน้ำในทะเลสาบ Towuli


วิธีการใช้งาน
ผสม Surawesi Mineral 8.5 กับน้ำก่อนนำไปเติมในตู้ เกลือจะสามารถละลายได้เกือบทั้งหมดหากน้ำถูกทำให้ร้อนด้วยการต้มหรือใช้ตู้อบไมโครเวฟ หรือเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในน้ำ 2-3 วัน หากใช้วิธีเติมคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อช่วยละลายเกลือ ต้องทำการเติมออกซิเจนในน้ำโดยใช้ปั๊มลมผ่านหัวทรายหลังหลังหยุดให้คาร์บอนไดออกไซด์อย่างน้อย 3 ชั่วโมงเพื่อไล่คาร์บอนไดออกไซด์ออกให้หมดก่อนเติมน้ำลงในตู้ และควรปรับอุณหภูมิของน้ำใหม่ให้เท่ากับน้ำในตู้ก่อนทุกครั้ง และต้องใส่เกลือส่วนที่ไม่ละลายลงไปในตู้ด้วยทุกครั้ง ปิดฝาให้สนิทหลังการใช้งานทุกครั้ง

ปริมาณการใช้งาน
ผสม Surawesi Mineral 8.5 ในน้ำ RO, น้ำฝน, น้ำที่ผ่านการดึงแร่ธาตุออก จนได้ค่าความกระด้างประมาณ 7 ˚dH และ/หรือ มีค่า conductance ประมาณ 220 +/- 40µs (microsiemens) หรือใช้เกลือประมาณ 1 ช้อนตวงพูน (ประมาณ 3g) ต่อน้ำ 20 ลิตร (ช้อนตวงให้มาในชุด)