shop by brand
shop by brand
ADA
NA Lamp 36W Twin
In stock
ราคา 1,350 บาท
Add to cart
ADA NA Lamp 36W Twin
Product Description
 
หลอดฟลูออเรสเซ็นท์ขนาด 36 วัตต์ ชนิดตะเกียบ สำหรับใช้กับโคมไฟรุ่น Grand Solar I, Grand Solar II, Solar II