shop by brand
shop by brand
ADA
Cube Garden Mist 60P(60x30x36cm / 6mm ) 4 hooks incl.
In stock
ราคา 7,200 บาท
Add to cart
ADA Cube Garden Mist 60P(60x30x36cm / 6mm ) 4 hooks incl.
Product Description
 
Cube Garden เป็นตู้ปลาที่ใช้แผ่นกระจกฝ้าที่ผ่านการพ้นทรายมาใช้เป็นกระจกด้านหลัง เมื่อตั้งตู้ไว้ในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเพียงพอ เช่นบริเวณข้างหน้าต่าง กระจกฝ้าด้านหลังจะช่วยกระจายแสงอย่างนุ่มนวลทำให้ตู้ดูสว่างขึ้น เข้ากันได้ดีกับขาตู้แบบ Cube Cabinet Mist 60