shop by brand
shop by brand
ADA
FC Tool Stand
In stock
ราคา 6,550 บาท
Add to cart
ADA  FC Tool Stand
Product Description
 
FC Tool Stand ออกแบบมาสำหรับใช้วางเก็บ ปุ๋ยน้ำและอุปกรณ์ตัดแต่งตู้พรรณไม้น้ำ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ออกแบบให้ดูเรียบง่ายแข็งแรงโดยใช้วัสดุคอนกรีตเนื้อละเอียดและสเตนเลสเข้าไว้ด้วยกัน เข้ากันได้ดีกับอุปกรณ์ของตู้ Nature Aquarium *เนื่องจากความพิเศษของวัสดุทีนำมาใช้ สีและผิวสัมผัสของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นอาจแตกต่างกันเล็กนอย อาจมีรูขนาดเล็กที่เกิดจากฟองอากาศและรอยร้าวขนาดเล็กบนผิวของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นธรรมชาติของวัสดุไม่ใช่ตำหนิของสินค้า