shop by brand
shop by brand
ADA
Metal Jet Pipe / V-2 14Φ
In stock
ราคา 2,170 บาท
Add to cart
ADA Metal Jet Pipe / V-2 14Φ
Product Description
 
ท่อ inflow โลหะสำหรับใช้กับเครื่องกรองนอกตู้ ผลิตจากสเตนเลสสตีล มีส่วนเจาะรูสำหรับน้ำออกที่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 14mm ความยาว 320mm สำหรับตู้ปลาสูง 45cm