shop by brand
shop by brand
ADA
Metal Jet Pipe / V-1 14Φ
In stock
ราคา 2,300 บาท
Add to cart
ADA Metal Jet Pipe / V-1 14Φ
Product Description
 
ท่อ inflow โลหะสำหรับใช้กับเครื่องกรองนอกตู้ ผลิตจากสเตนเลสสตีล มีส่วนเจาะรูสำหรับน้ำออกที่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 14mm ความยาว 250mm สำหรับตู้ปลาสูง 36cm