shop by brand
shop by brand
ADA
Metal Jet Pipe / P-1 14Φ
In stock
ราคา 2,080 บาท
Add to cart
ADA Metal Jet Pipe / P-1 14Φ
Product Description
 
ท่อ outflow โลหะสำหรับใช้กับเครื่องกรองนอกตู้ ผลิตจากสเตนเลสสตีล มีส่วนเจาะรูสำหรับน้ำออกที่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ ช่วยทำให้น้ำที่ไหลออกจากเครื่องกรองเข้าตู้ปลาไม่เกิดกระแสน้ำแรง เหมาะสำหรับตู้ที่เลี้ยงปลาที่ชอบอยู่ในน้ำที่ค่อนข้างนิ่ง เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 14mm ความยาว 250mm สำหรับตู้ปลาสูง 36cm