shop by brand
shop by brand
ADA
Pro Brush Hard
out of stock
ราคา 1,600 บาท
ADA Pro Brush Hard
Product Description
 
Pro Brush Hard เครื่องมือดูแลรักษาตู้พรรณไม้น้ำสำหรับมืออาชีพ ใช้สำหร้บกำจัดตะไคร่น้ำที่อยู่บนขอนไม้หรือก้อนหินในตู้พรรณไม้น้ำ แตกต่างจาก Pro Brush รุ่นปกติที่ขนแปรงทำจากโลหะ ทำให้สามารถขัดตะไคร่ขนสีดำและตะไคร่ชนิดที่ติดแน่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ