shop by brand
shop by brand
DOOA
DOOA Stream Pipe ARC P-2 (φ13)
In stock
ราคา 1,700 บาท
Add to cart
DOOA DOOA Stream Pipe ARC P-2 (φ13)
Product Description
 
ท่อ outflow ขนาด 15mm. ผลิตจากแก้วสำหรับเครื่องกรองนอกตุ้ Super Jet Filter ให้กระแสน้ำในทิศทางลงด้านล่างเล็กน้อย ไม่ต้องใช้ suction cup