shop by brand
shop by brand
ADA
Phyton Git Plus (50ml)
In stock
ราคา 780 บาท
Add to cart
ADA Phyton Git Plus (50ml)
Product Description
 
Phyton Git Plus ส่วนเสริมของพรรณไม้น้ำ ส่วนประกอบหลักมากจากสารสกัดจากพืชที่มีองค์ประกอบในการต่อต้านเชื้อโรค ในสูตรใหม่นี้ยังมีสารออกฤทธิ์ที่เพิ่มความสามารถในการต่อต้านเชื้อโรคและป้องการการเกิดโรคในพรรณไม้น้ำ Phyton Git Plus ช่วยกระตุ้นพรรณไม้น้ำในการสร้างสารต่อต้านเชื้อโรคและเพิ่มภูมิคุ้มกัน ให้ผลดีกับการป้องกันการเกิดโรคในเฟิร์นและหยุดการเจริญเติบโตของตะไคร่สีนำ้เงินแกมเขียว