shop by brand
shop by brand
ADA
Cube Garden 30W (30x18x24cm / 5mm) 4 hooks incl.
In stock
ราคา 2,500 บาท
Add to cart
ADA Cube Garden 30W (30x18x24cm / 5mm) 4 hooks incl.
Product Description
 
ตู้ปลาที่ออกแบบอย่างเรียบง่าย ประกอบจากการยึดด้วยซิลิโคนปราศจากขอบและคาน แต่มีความแข็งแรงสูงจากขบวนการผลิตที่ใช้เทคนิคชั้นสูงและเลือกใช้ซิลิโคนคุณภาพสูง Cube Garden มาตราฐานใหม่ของตู้พรรณไม้น้ำ ใช้กระจกที่มีความใสมากว่า Cube Garden รุ่นก่อน ประกอบโดยช่างผู้มีความชำนาญสูง