shop by brand
shop by brand
ADA
Cube Garden 45-F (45x24x16cm / 5mm)
In stock
ราคา 2,600 บาท
Add to cart
ADA Cube Garden 45-F  (45x24x16cm / 5mm)
Product Description
 
ตู้ปลาที่ออกแบบอย่างเรียบง่าย ประกอบจากการยึดด้วยซิลิโคนปราศจากขอบและคาน แต่มีความแข็งแรงสูงจากขบวนการผลิตที่ใช้เทคนิคชั้นสูงและเลือกใช้ซิลิโคนคุณภาพสูง Cube Garden มาตราฐานใหม่ของตู้พรรณไม้น้ำ ใช้กระจกที่มีความใสมากว่า Cube Garden รุ่นก่อน ประกอบโดยช่างผู้มีความชำนาญสูง