shop by brand
shop by brand
ADA
Lily Pipe P-4 Ø13mm (Outflow)
In stock
ราคา 3,500 บาท
Add to cart
ADA Lily Pipe P-4 Ø13mm (Outflow)
Product Description
 
ท่อแก้วใสสวยงามนี้ถูกออกแบบตามรูปร่างของดอกลิลลี่ ดูสวยงามมีคุณค่า และมีประโยชน์เฉพาะตัว Lily Pipe นี้สามารถสร้างกระแสน้ำที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการเจริญเติบโตของพรรณไม้น้ำ

Article Code Item Pipe diameter (mm) Outflow size (mm) Filter flow rate (L) Aquarium size (cm)
102-411 P-1 Ø10 40 10 45
102-412 P-2 Ø13 40 10 45-60
102-414 P-4 Ø13 50 10 90
102-416 P-6 Ø13 60 10-20 120
102-4161 P-6 Ø17 60 20-30 180