shop by brand
shop by brand
ADA
CLEAR WATER
out of stock
ราคา 450 บาท
Add to cart
ADA CLEAR WATER
Product Description
 
CLEAR WATER น้ำยาสำหรับกำจัดความขุ่นของน้ำ และปัญหาน้ำเหลือง ที่มักพบในช่วงตั้งตู้ใหม่ นอกจากนั้นยังช่วยลดฟอสเฟตในน้ำส่งผลในการลดการเกิดตะไคร่ลงอีกด้วย