shop by brand
shop by brand
ADA
VITA-MIX
In stock
ราคา 325 บาท
Add to cart
ADA VITA-MIX
Product Description
 
น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างแม่น้ำหรือทะเลสาปจะประกอบไปด้วยวิตามินหลากหลายชนิด VITA-MIX นำวิตามินที่ขาดหายไปในน้ำประปาให้กลับมาใกล้เคียงกับน้ำในธรรมชาติที่เหมาะกับการดำรงค์อยู่ของสิ่งมีชีวิตในน้ำ