shop by brand
shop by brand
ADA
VUPPA II
In stock
ราคา 5,800 บาท
Add to cart
ADA VUPPA II
Product Description
 
เครื่องกรองฝ้าผิวน้ำทำจาก stainless steel รุ่นที่สองจาก ADA ปรับปรุ่งให้มีสวิทช์ลูกลอยอยู่ภายในทำให้สามารถหยุดการทำงานได้อ้ตโนมัติเมื่อระดับน้ำในตู้อยู่ต่ำเกินไป สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้ง่าย และสามารถใช้กับไฟ 220V ได้โตยตรง