shop by brand
shop by brand
ADA
Super Jet Filter ES-2400
In stock
ราคา 44,000 บาท
Add to cart
ADA Super Jet Filter ES-2400
Product Description
 
Super Jet Filter ES-2400 เป็นระบบกรองนอกตู้ ตัวถังกรองผลิตจากสเตนเลสคุณภาพสูง ออกแบบให้ดูเรียบง่าย ติดตั้งปั๊มน้ำคุณภาพสูงที่ให้แรงส่งน้ำอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับตู้ปลา ADA Cube Garden ขนาดW180xD60xH60(cm) สำหรับตู้ที่มีขนาดใหญ่กว่าโปรดติดตั้งเครื่องกรอง Super Jet Filter ES-2400 มากกว่า 1 ตัว
Super Jet Filter ES-2400 จะมาพร้อมกับวัสดุกรอง Bio Rio L 16ลิตร (บรรจุในถุงตาข่าย)
* ใช้ได้กับตู้ปลาน้ำจืดเท่านั้น

รายละเอียดตัวเครื่อง:
- อัตราการไหลของน้ำ 27L/นาที (50Hz) · 31L/นาที (60Hz)

อุปกรณ์มาตราฐานที่มาพร้อมกับเครื่องกรอง:Lily Pipe P-6 (Ø17) , New Lily Pipe V-7 (Ø20) Clear Hose Ø20 (19 / 25mm) Clear Hose Ø17 (15 / 20mm) Hose Band Ø20 × 2