shop by brand
shop by brand
NISSO
NISSO Bio Filter + Extra Pipe
out of stock
ราคา 630 บาท
Add to cart
NISSO NISSO Bio Filter + Extra Pipe
Product Description
 
NISSO Bio Filter
แผ่นกรองใต้ตู้ใช้ร่วมกับปั๊มออกซิเจน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ร่วมกับดินสำหรับเลี้ยงกุ้งอย่าง Shirakura Red Bee Sand, Breeder Soil เพื่อใช้ประสิทธิภาพของดินได้สูงสุด เนื่องจากมีช่องเล็กสามารถป้องกันเม็ดดินตกลงใต้แผ่นกรอง

Extra Pipe
ท่อสำหรับใช้ร่วมกับ Nisso Bio Filter ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกรองด้วยการเพิ่มอัตราการไหลของน้ำผ่าน Substrate เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตู้ที่ต้องการคุณภาพน้ำดีเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตู้กุ้งสวยงามอย่าง Red Bee, Black Shadow ฯลฯ