shop by brand
shop by brand
MINERICH
Minerich 2L
ปริมาตร 2 ลิตร
In stock
ราคา 2,200 บาท
Add to cart
MINERICH Minerich 2L
Product Description
 
น้ำเกลื่อแร่สำหรับกุ้งแคระเช่น red bee หรือ black shadow ที่ได้รับความนิยมสูงจากมืออาชีพในประเทศญี่ปุ่น