shop by brand
shop by brand
MINERICH
Minerich 500ml
ปริมาตร 500 มิลลิลิตร
In stock
ราคา 800 บาท
Add to cart
MINERICH Minerich 500ml
Product Description
 
น้ำเกลื่อแร่สำหรับกุ้งแคระเช่น red bee หรือ black shadow ที่ได้รับความนิยมสูงจากมืออาชีพในประเทศญี่ปุ่น