shop by brand
shop by brand
ADA
CO2 Bubble Counter
In stock
ราคา 2,150 บาท
Add to cart
ADA CO2 Bubble Counter
Product Description
 
CO2 Bubble Counter เป็นอุปกรณ์สำหรับนับฟองคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ให้กับตู้พรรณไม้น้ำ ช่วยให้สามารถปรับปริมาณการให้คาร์บอนไดออกไซด์ให้เพียงพอกับความต้องการของ พรรณไม้น้ำที่แตกต่างกันไปตามสภาพของแต่ละตู้ ได้อย่างง่ายดายแม้คุณจะเป็นมือใหม่ก็ตาม ออกแบบให้ดูเรียบง่ายแต่ทำง่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังดูเข้ากันได้ดีกับ Pollen Glass