shop by brand
shop by brand
ADA
Pollen Glass Beetle 30Ø (for CO2)
In stock
ราคา 3,900 บาท
Add to cart
ADA Pollen Glass Beetle 30Ø (for CO2)
Product Description
 
Pollen Glass Beetle เป็นตัวกระจายคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีแผ่นกระจายคาร์บอนไดออกไซด์ที่กว้างมากยิ่งขึ้น ถูกออกแบบให้มีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ สามารถติดตั้งบริเวณมุมตู้ได้อย่างสะดวก สามารถติดตั้งได้หลายตัวตามมุมตู้ในตู้ที่มีขนาดใหญ่มาก ขนาด 30mm เหมาะสำหรับตู้ขนาด 90cm