shop by brand
shop by brand
ADA
Pollen Glass TYPE-3 (for CO2)
In stock
ราคา 2,200 บาท
Add to cart
ADA Pollen Glass TYPE-3 (for CO2)
Product Description
 
Pollen Glass TYPE-3 มีประสิทธิภาพการกระจายคาร์บอนไดออกไซด์ เช่นเดียวกันกับรุ่นมาตราฐาน และ TYPE-2 ผ่านการออกแบบใหม่ให้มีปลายท่อชี้ขึ้นด้านบน เพื่อให้สามารถต่อกับสายคาร์บอนไดออกไซด์โดยสายไม่งอ เหมาะสำหรับตู้พรรณไม้น้ำขนาด 60 cm