shop by brand
shop by brand
ADA
Pollen Glass TYPE-2 (for CO2)
In stock
ราคา 2,200 บาท
Add to cart
ADA Pollen Glass TYPE-2 (for CO2)
Product Description
 
Pollen Glass TYPE-2 เป็นตัวกระจายคาร์บอนไดออกไซด์ ออกแบบให้แผ่นกระจายอยู่ค่อนมาทางด้านบนมากว่ารุ่นมาตราฐาน แต่ยังให้ประสิทธิภาพในการกระจายคาร์บอนไดออกไซด์เช่นเดียวกัน สามารถเลือกใช้ตามความชอบ