shop by brand
shop by brand
ADA
Pollen Glass Mini (for CO2)
In stock
ราคา 3,650 บาท
Add to cart
ADA Pollen Glass Mini (for CO2)
Product Description
 
Pollen Glass Mini เป็นตัวกระจายคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดเล็กออกแบบมาสำหรับตู้พรรณไม้น้ำขนาดเล็กอย่าง Cube Garden Mini S และ M ที่มีกระจกหนาน้อยกว่า 5 mm สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องใช้ suction cups ในตู้พรรณไม้น้ำขนาดเล็ก