shop by brand
shop by brand
Do!aqua
Poppy Glass PV3 17D
In stock
ราคา 3,350 บาท
Add to cart
Do!aqua Poppy Glass PV3 17D
Product Description
 
Puppy Glass สร้างกระแสการไหลของน้ำที่เหมาะกับปลาที่ชอบน้ำไหลอ่อนเช่นปลาในกลุ่ม ปลากัด และ คิลลี่ ใช้กับสายยางขนาด 13 mm ตู้ขนาด 90-120 cm