shop by brand
shop by brand
Do!aqua
Poppy Glass PV1 13D
In stock
ราคา 2,250 บาท
Add to cart
Do!aqua Poppy Glass PV1 13D
Product Description
 
Puppy Glass สร้างกระแสการไหลของน้ำที่เหมาะกับปลาที่ชอบน้ำไหลอ่อนเช่นปลาในกลุ่ม ปลากัด และ คิลลี่ ใช้กับสายยางขนาด 13 mm ตู้ขนาด 45-60 cm