shop by brand
shop by brand
Do!aqua
Be Relax
In stock
ราคา 200 บาท
Add to cart
Do!aqua Be Relax
Product Description
 
be Relax ช่วยเพิ่มวิตามินและเมือกให้กับปลา ซึ่งการเพิ่มวิตามินและเมือกช่วยคลายความเครียดให้กับปลาได้ ผลิตภัณฑ์นี้จึงเหมาะสำหรับปลาเพิ่มนำมาใส่ในตู้เป็นครั้งแรกหรือปลาที่อาศัยอยู่ในตู้ที่ถูกเปลี่ยนสภาพแวดล้อม