shop by brand
shop by brand
Do!aqua
Natural Cotton Filter (replacement)
In stock
ราคา 400 บาท
Add to cart
Do!aqua Natural Cotton Filter (replacement)
Product Description
 
ไส้กรองน้ำทำจากฝ้ายความหนาแน่นสูง สามารถกรองสิ่งปนเปื้อนในน้ำประปาเช่นโลหะหนักและลดภาระของไส้กรองคาร์บอน