shop by brand
shop by brand
ADA
Suikei Vol.3
In stock
ราคา 1,200 บาท
Add to cart
ADA Suikei Vol.3
Product Description
 
หนังสือรวมภาพของบริเวณ Rio Negro ในป่า Amazon จากการเดินทางเป็นเวลา 24 วันของ Takashi Amano รวมเป็นกว่า 3000 ภาพ ของ ภูมิทัศน์ แหล่งอาศัยของ ปลาคาดินัล และปาเทวดาป่า รวมถึงตู้พรรณไม้น้ำที่จัดโดยได้แรงบันดาลใจจากภาพใต้น้ำของ Rio Negro (ภาษาญี่ปุ่น)