shop by brand
shop by brand
ADA
Glass no Naka No Daishizen 1985-2009 complete collection
out of stock
ราคา 2,750 บาท
Add to cart
ADA Glass no Naka No Daishizen 1985-2009 complete collection
Product Description
 
หนังสือรวมภาพงานจัดตู้พรรณไม้น้ำของ Takashi Amano จำนวน 185 ตู้ตั้งแต่ปี 1985 ถึงปี 2009 รวมถึงผลงานใหม่ๆที่ยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน เหมาะสำหรับผู้ชื่นชอบตู้พรรณไม้น้ำและผู้รักธรรมชาติ (ภาษาญี่ปุ่น)