shop by brand
shop by brand
ADA
PS-SCG Speed Controller-G
In stock
ราคา 1,220 บาท
Add to cart
ADA PS-SCG Speed Controller-G
Product Description
 
วาล์วปรับปริมาณการจ่าย CO2 เมื่อมีการแยกการจ่าย CO2 จากถังเดียวกันไปยังหลายตู้ แต่ละตู้ควรต้องมีวาล์วเฉพาะ ADA Speed Controller เหมาะสำหรับการควบคุมการจ่าย CO2 อย่างแม่นยำในอัตราที่มากกว่า 1 ฟองต่อวินาที