shop by brand
shop by brand
ADA
Grand Solar II (with NA-Lamp 36W Twin x4)
In stock
ราคา 21,500 บาท
Add to cart
ADA Grand Solar II (with NA-Lamp 36W Twin x4)
Product Description
 
Grand Solar II เป็นโคมแบบแขวนที่ติดตั้งหลอด twin Fluoprescent ขนาด 36 วัตต์ จำนวน 4 หลอด พร้อม electronic ballast คุณภาพสูงที่ปลดปล่อยความร้อนต่ำ และเมื่อเชื่อมต่อกับหลอด NA Lamp 36W twin ทำให้หลอดสามารถให้ความสว่างอย่างเต็มที่ และด้วยเป็นโคมชนิดแขวนทำให้การระบายความร้อนเกิดขึ้นได้ดีช่วยป้องกันการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของน้ำในตู้ เหมาะสำหรับตู้กว้างระหว่าง 75cm ถึง 90cm

Lighting Housing Unit Size / W540×D440×H100mm
Lighting Housing Unit Weight / 4.5kg
Connection Cord Length / 5m
Distance between hanging wires / 340mm
Hanging wire length / 1.5m
Wire Diameter / 1.5mm
Equipped with NA Lamp 36W Twin ×4 and internal electric ballast.
(compatible with NA Control Timer)