shop by brand
shop by brand
ADA
Ryuoh Stone (size mixed 20kg)
In stock
ราคา 6,500 บาท
Add to cart
ADA Ryuoh Stone (size mixed 20kg)
Product Description
 
หินสำหรับตกแต่งตู้พรรณไม้น้ำ มีสีสันและลักษณะพื้นผิวที่เป็นเอกลักษณ์