shop by brand
shop by brand
ADA
Pro-Razor
In stock
ราคา 3,300 บาท
Add to cart
ADA Pro-Razor
Product Description
 
เครื่องมือสำหรับขูดตะไคร่น้ำบนผิวกระจกตู้ปลา ส่วนด้ามจับสามารถต่อเพื่อเพิ่มความยาวได้ด้วย Pro Razor extender เพื่อใช้กับตู้ที่มีขนาดใหญ่ มีใบมีดที่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้เมื่อใบเก่าเริ่มขูดตะไคร่น้ำได้ยาก
* Pro-Razor มีความยาว 400mm