shop by brand
shop by brand
ADA
Clear Super
In stock
ราคา 580 บาท
Add to cart
ADA Clear Super
Product Description
 
Clear Super ผลิตจากถ่านกัมมันต์และกรดอินทรีย์ ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์กับพื้นปลูกและรักษาความสมดุลของสภาพภายในพื้นปลูก