shop by brand
shop by brand
ADA
Bio-Rio 2l
In stock
ราคา 695 บาท
Add to cart
ADA Bio-Rio 2l
Product Description
 
Bio Rio เป็นวัสดุกรองแบบชีวภาพมาตราฐาน ช่วยทำให้ขบวนการกรองแบบชีวภาพสามารถเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หลังจากเริ่มใช้เครื่องกรองใหม่ เนื่องจากมีแบคทีเรียที่มีชีวิตที่มีอยู่ใน Bio Rio แต่เริ่มแรก ใช้หินภูเขาไฟที่มีรูพรุนสูงซึ่งเหมาะเป็นที่อาศัยของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ และยังช่วยให้ขบวนการกรองแบบชีวภาพสามารถเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน