shop by brand
shop by brand
ADA
Super Jet Filter ES-1200
In stock
ราคา 43,500 บาท
Add to cart
ADA Super Jet Filter ES-1200
Product Description
 
Super Jet Filter ES-1200 เป็นระบบกรองนอกตู้ ตัวถังกรองผลิตจากสเตนเลสคุณภาพสูง ออกแบบให้ดูเรียบง่าย ติดตั้งปั๊มน้ำคุณภาพสูงที่ให้แรงส่งน้ำอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะสำหรับตู้ปลา ADA Cube Garden ขนาดตั้งแต่ W90×D45×H60cm จนถึง W120×D45×H60cm.
Super Jet Filter ES-1200 จะมาพร้อมกับวัสดุกรอง Bio Rio M 8L (บรรจุในถุงตาข่าย)
* ใช้ได้กับตู้ปลาน้ำจืดเท่านั้น

รายละเอียดตัวเครื่อง:
- อัตราการไหลของน้ำ 16L/นาที (50Hz) · 19L/นาที (60Hz)
- ส่งน้ำได้สูงที่สุด 2.4เมตร (50Hz) · 3.4เมตร (60Hz)
- อุปกรณ์มาตราฐาน: Outflow glass pipe, Inflow glass pipe, ท่่อยางน้ำเข้า Ø17 (15/20mm), ท่่อยางน้ำออก Ø13 (12/16mm), สายรัดท่อ