shop by brand
shop by brand
ADA
ECA (50 ml)
In stock
ราคา 780 บาท
Add to cart
ADA ECA (50 ml)
Product Description
 
ECA เป็นน้ำยาที่ประกอบด้วยธาตุเหล็ก (Iron) และกรดอินทรีย์ ช่วยเร่งกระบวนการดูดซึมแร่ธาตุอาหารของไม้น้ำ เหมาะกับตู้ไม้น้ำที่มีอาการสีซีดจางของพรรณไม้น้ำในตู้