shop by brand
shop by brand
ADA
Aqua Conditioner Vitamix (250 ml)
In stock
ราคา 350 บาท
Add to cart
ADA Aqua Conditioner Vitamix (250 ml)
Product Description
 
Vitamix เป็นวิตามินเสริมสำหรับปลา เพื่อสุขภาพที่ดีของปลาสวยงาม นอกจากนี้ยังช่วยลดความเครียดของปลาที่มักเกิดขึ้นหลังจากปล่อยปลาลงในตู้