shop by brand
shop by brand
ADA
Aqua Conditioner Clear Dash (250 ml)
out of stock
ราคา 560 บาท
Add to cart
ADA Aqua Conditioner Clear Dash (250 ml)
Product Description
 
Clear Dash เป็นสารช่วยกำจัดความขุ่นของน้ำในตู้ปลา โดยทำให้น้ำที่ขุ่นตกตะกอนและสามารถกรองออกด้วยระบบกรองได้ ต้องใช้ CLEAR DASH กับตู้ปลาที่ใช้เครื่องกรองนอกตู้
* ใช้ได้กับตู้ปลาน้ำจืดเท่านั้น