shop by brand
shop by brand
ADA
Cabochon Ruby
In stock
ราคา 1,950 บาท
Add to cart
ADA Cabochon Ruby
Product Description
 
วาล์วกันน้ำย้อนที่คงทนใช้งานได้ยาวนานและสวยงามในเวลาเดียวกัน ตัววาล์วทำจากเม็ดแร่ที่ใกล้เคียงกับทับทิมที่ไม่เกิดการสึกกร่อนแม้ผ่านการใช้งานเป็นเวลานาน ควรทำให้เม็ดแร่เปียกก่อนนำมาติดตั้งใช้งาน