shop by brand
shop by brand
Twinstar
TWINSTAR YOTTA+
จำนวน ชิ้น
In stock
ราคา 6,200 บาท
Add to cart
Twinstar TWINSTAR YOTTA+
Product Description
 
TWINSTAR YOTTA+ ป้องการโรคสำหรับปลาสวยงามในตู้ปลาในบ้านและยังสามารถหยุดการเกิดตะไคร่น้ำและช่วยให้พรรณไม้น้ำเติบโตได้ดียิ่งขึ้น เหมาะสำหรับตู้ขนาดความจุ 100ลิตรในโหมด M1 200ลิตรในโหมด M2 และ 250ลิตรในโหมด M3

TWINSTAR หยุดการเกิดของตะไคร่น้ำ

ทำไมต้องใช้ TWINSTAR เพื่อหยุดการเกิดของไคร่น้ำ TWINSTAR สามารถหยุดการเกิดของตะไคร่เขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีผลเสียต่อระบบนิเวศน์ในตู้ปลา แต่จะช่วยกำจัดสปอร์ไม่ให้แพร่กระจายและขยายจำนวนตะไคร่

ฟองละเอียดจาก TWINSTAR จะทำลายผนังเซลของตะไคร่เขียว โดยไม่เป็นพิษกับ aerobic bacteria ที่มีประโยชน์ ช่วยให้พรรณไม้น้ำสามารถเติบโตได้ดีจากการหยุดการเติบโตของตะไคร่บนพรรณไม้น้ำ ทำให้พรรณไม้น้ำสามารถดูดซึมสารอาหารส่วนเกินที่จะไปกระตุ้นการเติบโตของตะไคร่น้ำอีกทีหนึ่ง จึงช่วยสร้างวัฏจักรของระบบนิเวศน์ที่สะอาดบริสุทธิ์

เมื่อมือใหม่สามารถทำตู้พรรณไม้น้ำที่สมบูรณ์สวยงามได้ ความแตกต่างระหว่างมือใหม่กับมืออาชีพ เราต้องทำงานหนักเพื่อหยุดปัญหาตะไคร่น้ำ เราต้องเปลี่ยนน้ำเพื่อลดสารอาหารส่วนเกินในช่วงแรก และบางครั้งเราต้องควบคุมแสงสว่างอีกด้วย และหากวิธีที่กล่าวมายังไม่เพียงพอเราก็จำเป็นต้องใส่กุ้งยามาโตะจำนวนมาเพื่อกำจัดตะไคร่เขียวเหล่านั้นออกไป มันเป็นเรื่องยากที่จะใส่กุ้ง ยามาโตะ ในช่วงแรกของการตั้งตู้ที่พรรณไม้น้ำยังมีระบบรากที่ไม่แข็งแรง

ความสามารถในการจัดการกับปัญหาตะไคร่น้ำอย่างมีประสิทธิภาพคือความแตกต่างระหว่างมือใหม่กับมืออาชีพ

รวมถึงการควบคุมสารอาหารส่วนเกินในตู้พรรณไม้น้ำก็เป็นความแตกต่างของมือใหม่กับมืออาชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการจัดตู้พรรณไม้น้ำที่สวยงาม

เพราะอะไร TWINSTAR ช่วยทำให้พรรณไม้น้ำเติบโตได้ดีและเร็วขึ้น Law of minimum เป็นกฎที่มีความสำคัญอย่างมากกับพฤษศาสตร์ พืชต้องการปัจจัยหลายอย่างในการเจริญเติบโต (สารอาหาร ความชื้น อุณหภูมิ แสง ฯลฯ) หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง การเจริญเติบโตของพืชจะถูกควบคุมด้วยปัจจัยที่ขาดไปนี้ ในดินพื้นปลูกของตู้ที่ set up ใหม่ จะมีปริมาณ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม อยู่มากแต่อาจขาดธาตุอาหารรอง พรรณไม้น้ำจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีธาตุอาหารเพียงพอเท่านั้น TWINSTAR ช่วยเพิ่มปริมาณ ธาตุอาหารรองทีขาดไป และลดตะไคร่น้ำที่ปิดกั้นแสงออกไปทำให้พรรณไม้น้ำเติบโตได้อย่างรวดเร็ว