shop by brand
shop by brand
Twinstar
Twinstar Nano
จำนวน ชิ้น
In stock
ราคา 5,000 บาท
Add to cart
Twinstar Twinstar Nano
Product Description
 
TWINSTAR NANO

สำหรับหยุดการเกิดตะไคร่เขียว และช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของ พรรณไม้น้ำ สามารถหยุดตะไคร่ เส้นผม, เกลียว, สีน้ำตาล, สีน้ำเงินแกมเขียว, จุดเขียว, ฝุ่นเขียว, ขนเขียวสั้น ไม่สามารถหยุดตะไคร่ที่เป็นสาเหตุของน้ำเขียว (Eugmeana) และตะไคร่แปรงขนดำ เหมาะสำหรับตู้ขนาด 50-100ลิตร ในโหมดการทำงาน M1 และตู้ขนาด 100-200ลิตรในโหมดการทำงาน M2

TWINSTAR หยุดการเกิดของตะไคร่น้ำ
ทำไมต้องใช้ TWINSTAR เพื่อหยุดการเกิดของไคร่น้ำ TWINSTAR สามารถหยุดการเกิดของตะไคร่เขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีผลเสียต่อระบบนิเวศน์ในตู้ปลา แต่จะช่วยกำจัดสปอร์ไม่ให้แพร่กระจายและขยายจำนวนตะไคร่

ฟองละเอียดจาก TWINSTAR จะทำลายผนังเซลของตะไคร่เขียว โดยไม่เป็นพิษกับ aerobic bacteria ที่มีประโยชน์ ช่วยให้พรรณไม้น้ำสามารถเติบโตได้ดีจากการหยุดการเติบโตของตะไคร่บนพรรณไม้น้ำ ทำให้พรรณไม้น้ำสามารถดูดซึมสารอาหารส่วนเกินที่จะไปกระตุ้นการเติบโตของตะไคร่น้ำอีกทีหนึ่ง จึงช่วยสร้างวัฏจักรของระบบนิเวศน์ที่สะอาดบริสุทธิ์

เมื่อมือใหม่สามารถทำตู้พรรณไม้น้ำที่สมบูรณ์สวยงามได้ ความแตกต่างระหว่างมือใหม่กับมืออาชีพ เราต้องทำงานหนักเพื่อหยุดปัญหาตะไคร่น้ำ เราต้องเปลี่ยนน้ำเพื่อลดสารอาหารส่วนเกินในช่วงแรก และบางครั้งเราต้องควบคุมแสงสว่างอีกด้วย และหากวิธีที่กล่าวมายังไม่เพียงพอเราก็จำเป็นต้องใส่กุ้งยามาโตะจำนวนมาเพื่อกำจัดตะไคร่เขียวเหล่านั้นออกไป มันเป็นเรื่องยากที่จะใส่กุ้ง ยามาโตะ ในช่วงแรกของการตั้งตู้ที่พรรณไม้น้ำยังมีระบบรากที่ไม่แข็งแรง

ความสามารถในการจัดการกับปัญหาตะไคร่น้ำอย่างมีประสิทธิภาพคือความแตกต่างระหว่างมือใหม่กับมืออาชีพ

รวมถึงการควบคุมสารอาหารส่วนเกินในตู้พรรณไม้น้ำก็เป็นความแตกต่างของมือใหม่กับมืออาชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญในการจัดตู้พรรณไม้น้ำที่สวยงาม

เพราะอะไร TWINSTAR ช่วยทำให้พรรณไม้น้ำเติบโตได้ดีและเร็วขึ้น Law of minimum เป็นกฎที่มีความสำคัญอย่างมากกับพฤษศาสตร์ พืชต้องการปัจจัยหลายอย่างในการเจริญเติบโต (สารอาหาร ความชื้น อุณหภูมิ แสง ฯลฯ) หากขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง การเจริญเติบโตของพืชจะถูกควบคุมด้วยปัจจัยที่ขาดไปนี้ ในดินพื้นปลูกของตู้ที่ set up ใหม่ จะมีปริมาณ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปตัสเซียม อยู่มากแต่อาจขาดธาตุอาหารรอง พรรณไม้น้ำจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วเมื่อมีธาตุอาหารเพียงพอเท่านั้น TWINSTAR ช่วยเพิ่มปริมาณ ธาตุอาหารรองทีขาดไป และลดตะไคร่น้ำที่ปิดกั้นแสงออกไปทำให้พรรณไม้น้ำเติบโตได้อย่างรวดเร็ว