shop by brand
shop by brand
BICOM
Bicom (for business) Bafi Support 40L
In stock
ราคา 14,000 บาท
Add to cart
BICOM Bicom (for business) Bafi Support 40L
Product Description
 
วัสดุกรองแบบวงแหวน ช่วยกระจายกระแสน้ำเพิ่มการไหลเวียนออกซิเจนภายในเครื่องกรอง ลดการอุดตันของเครื่องกรอง วัสดุมีรูพรุนสูง (พื้นที่ 0.16 ตารางเมตรหรือมากกว่า ต่อ 1 กรัม) ผลิตจาก polypropylene