shop by brand
shop by brand
BICOM
Bicom Bafi 30cm
ปริมาตร 110 มิลลิลิตร
In stock
ราคา 600 บาท
Add to cart
BICOM Bicom Bafi 30cm
Product Description
 
วัสดุกรองแบบวงแหวน ช่วยกระจายกระแสน้ำเพิ่มการไหลเวียนออกซิเจนภายในเครื่องกรอง ลดการอุดตันของเครื่องกรอง วัสดุมีรูพรุนสูง (พื้นที่ 0.16 ตารางเมตรหรือมากกว่า ต่อ 1 กรัม) ผลิตจาก polypropylene