shop by brand
shop by brand
Do!aqua
Poppy Glass PV2 13D
In stock
ราคา 2,750 บาท
Add to cart
Do!aqua Poppy Glass PV2 13D
Product Description
 
Puppy Glass สร้างกระแสการไหลของน้ำที่เหมาะกับปลาที่ชอบน้ำไหลอ่อนเช่นปลาในกลุ่ม ปลากัด และ คิลลี่ ใช้กับสายยางขนาด 13 mm ตู้ขนาด 90 cm